You are currently viewing 1. Ek Glo in Jesus Christus

1. Ek Glo in Jesus Christus

Jesus het alles kom verander.  Hy het ons sonde weggevee, dit soos mis voor die son laat verdwyn.  Dit moet my en jou lewe heeltemal verander – ons is deel van die ‘alles’ wat Hy kom verander het!

Vertel

  • Wat het die volgende ingemeen: ’n ‘Backspace’-knoppie, ’n ‘forward’-knoppie, ’n uitveër, ’n nat lappie, ’n bordwisser, die kruis.
  • Gesels oor hoe hierdie 6 items die genade wat Jesus bring, verduidelik. Al die items verduidelik ’n kant van die genadejaar. Die genadejaar van die Here neem alles terug soos dit was toe dit goed was, maak alles skoon en nuut, en help jou vorentoe.

Luister: Lukas 4:16-21

Jesus word uit Nasaret verdryf

16Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees, 17is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: 18“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, 19om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

20Nadat Hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig. 21Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.”

Dink

  • Jesus is God wat mens geword het. Op watter maniere het Jesus daardeur vir ons genade gebring.
  • Wat was die genadejaar en hoekom sê Jesus dit het aangebreek.
  • Kan ’n mens vir iemand anders net genade gee?
  • Wat is die teenoorgestelde van genade?

Doen

Gaan doen vir iemand ’n genade-werkie die week. Dalk is dit om vir ’n bejaarde daardie heining te snoei of ‘n muur te skrop.

Bid

Hang ’n uitveër aan ’n deurkosyn waar julle die heeldag in en uitloop. Elke keer as jy die uitveër raaksien, sê jy dankie dat Jesus al ons sonde uitvee.

Tiener-fokus

Dink aan maniere waarop jy op ’n praktiese manier vir ander kan wys dat jy Jesus se genade ontvang het.

Familie-fokus

Hou ’n genadejaar fees met alkohol-vrye vonkelwyn. Gooi spookasem in die vonkelwyn en sien hoe dit verdwyn. Maak stukkies spookasem en noem al die verkeerdhede wat julle die jaar wil laat verdwyn. Gooi dit dan in die vonkelwyn.