You are currently viewing 5. Ek glo aan die vergewing van sondes

5. Ek glo aan die vergewing van sondes

Ons glo in die vergewing van sondes wat goeie nuus is! Maar dit beteken nie net dat God ons sondes vergewe het nie, maar ook dat ons mekaar se sondes moet vergewe. Dis nie altyd so lekker nie! God roep ons om mekaar se sondes te vergewe sodat ons in vrede met mekaar kan lewe.

Vertel:

  • Vertel van ʼn keer toe iemand jou vir iets moes vergewe. Hoe dit gebeur? Hoe dit gevoel toe hulle jou vergewe het?
  • Vertel van ʼn keer toe jy iemand moes vergewe? Hoe het dit gevoel? Was dit maklik gewees, of was dit moeilik?

Luister: Matteus 18: 21-35

Die plig om te vergewe

21Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?”

22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer. 23Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met ‘n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. 24Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. 25Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld betaal moet word. 26Die man het voor hom neergeval en gesoebat: ‘Gee my tog uitstel; ek sal u alles terugbetaal.’ 27Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf.

28“Toe daardie man buite kom, het hy een van sy medeamptenare raakgeloop wat hom net ‘n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg, en gesê: ‘Betaal wat jy skuld!’ 29 Sy medeamptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: ‘Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal.’ 30Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het.

31“Toe sy medeamptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle koning gaan vertel. 32Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: ‘Jou skurk! Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. 33Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?’ 34Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. 35“So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”

Dink:

  • Hoekom dink jy was die koning ontsteld toe hy gehoor het wat die amptenaar gedoen het?
  • Wat beteken hierdie teks vir ons, wie se sondes vergewe is deur God?

Doen:

  • Vat ʼn bakkie water en gaan sit iewers alleen of saam met ʼn vriend. Druk jou vingers in die water en maak ʼn kruis op jou vriend se hand daarmee, en sê: “Jy is vergewe!”

Bid:

  • Sê dankie vir die Here dat hy jou sondes vergewe het, en vra vir hom om jou te help om ander te vergewe

Tiener fokus:

  • Dink na oor die dag. Maak ’n lysie op ’n papier van elke keer wat jy iets gedoen het waarvoor jy vergifnis nodig het, maar ook elke ding wat iemand teenoor jou gedoen het. Bid oor elkeen van die sake op die lys. Soos jy oor elkeen gebid het, trek dit dood om jou daaraan te herinner dat God dit deur Jesus vergewe.

Familie fokus:

  • Vat ʼn bakkie water en gaan sit saam met jou gesin. Druk jou vingers in die water en maak ʼn kruis op mekaar se hande daarmee, en sê: “Jy is vergewe!”. Elkeen in die gesin moet ʼn kans kry om dit te doen