You are currently viewing 4. Dankbaarheid

4. Dankbaarheid

 • Post author:
 • Post category:Eer van God

Van al die maniere om God te aanbid, is dankbaarheid waarskynlik die een wat die meeste misgekyk word. Van die miere tot die olifante, sien ons hoe God sy seëninge op al sy skepsels uitgestort het, maar slegs die mens beskik oor die vermoë om deur woorde en verbeelding uitting te gee aan dankbaarheid. ‘n Lewe van dankbaarheid lyk egter anders as om bloot goeie maniere te hê en dankie te sê. Die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef wat God vir ons uit genade gedoen het en dit ons dryfkrag word om elke dag vanuit dankbaarheid te leef.

Luister: Markus 12:41-44

Die arm weduwee se gawe

41Jesus het toe regoor die offergawekis gaan sit en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. 42Daar het toe ‘n arm weduwee gekom en twee muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. 43Hy het sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “Dit verseker Ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. 44Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe.” 

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Dink terug aan ‘n tyd toe iets slegs met jou gebeur het en/of toe dit nie goed met jou gegaan het nie. Hoe was jou gebede en optrede in daardie tyd?
 • Hoe daag die arm weduwee se gedrag jou uit?
 • Lees vers 44 weer rustig deur. Wat wil God vir jou deur hierdie vers sê?
 • Hoekom leef party mense meer dankbaar as ander?
 • Wat is die motivering vir dankbaarheid, met ander woorde, hoe kan jy meer dankbaar wees?

Doen:

 • Skryf die woord “dankbaar” op stukkies papier. Loop deur jou huis en plak dit op voorwerpe wat jy dikwels as vanselfsprekend ervaar, maar eintlik voor dankbaar moet wees. Hou die papiertjies so ‘n week op die voorwerpe en herinner jouself om dankbaar te wees elke keer as jy dit sien. 

Bid:

 • Maak ‘n gebedshouer met klippies of roomysstokkies waarop jy verskillende onderwerpe skryf soos familie, skool, kos, kerk, geld, sport, vriende, Bybel. Trek elke dag een onderwerp en dink oor een ding waarvoor jy kan dankie sê daaroor. 

Tiener-fokus:

 • Daag jou vriende uit om saam met jou ‘n “Pay it Forward-challenge” te begin. Elke keer wanneer julle iets ervaar waarvoor julle dankbaar is, gaan doen iets goed vir iemand anders sonder dat hulle dit verdien, verwag of vra.
 • Maak ‘n akroniem met die letters “D”, “A”, “N”, “K”, “I” en “E” wat jou herinner aan dinge waarvoor jy dankbaar is.

Familie-fokus:

 • Maak ‘n spaarbussie met die woord: “Dankbaarheid” op. Gooi gereeld saam ‘n geldjie daaraan wanneer julle iets ervaar het waarvoor julle spesifiek dankbaar is. Wanneer die bussie vol is, gee dit aan jou gemeente. Vind uit of hulle ‘n dankbaarheidsoffer of iets soortgelyks het.
 • Koop sjokolade-munte met jou sakgeld en gee dit vir lukrake mense om hul dag op te vrolik! Onthou telkens die weduwee se storie.
 • Kies een van jou speelgoed of kledingstukke wat jy nog gebruik en gee dit weg vir iemand anders.