You are currently viewing 8. Ek glo Jesus het opgevaar na die hemel

8. Ek glo Jesus het opgevaar na die hemel

Jesus het opgevaar na die Hemel. Dit beteken dat Jesus die fisiese verruil het vir die spirituele. Jesus verlaat dus ‘n groep mense, sodat hy by alle mense kan wees. Jesus is nie meer as mens tussen ons nie, maar eerder in Gees by elkeen van ons. Die Hemelvaart van Jesus is nie ‘n wegbeweging nie, maar eerder ‘n tuiskoms. Jesus se Hemelvaart is nie ‘n tot-weer-siens-gebeurtenis nie, maar eerder ‘n uitnodiging om ‘n diep persoonlike verhouding met God te hê. Hierdie verhouding vernuwe jou sodat jy voluit kan lewe as gevolg van die waarborg van ewige lewe.

Vertel:

  • Vertel mekaar ‘n storie van toe julle vir julle beste vriende, ouma of oupa, ma of pa, niggie of nefie moes totsiens sê – en nie seker was wanneer jy hulle weer sou sien nie.

Luister: Efesiërs 4:8-10

Jesus is nou nader as ooit

8 Daarom sê die Skrif: “Toe Hy na die hoogte opgevaar het, het Hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. 9 Hierdie uitdrukking: “Hy het opgevaar”, veronderstel tog dat Hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. 10 Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul.

Dink:

  • Die meeste mense in Efese het godsdienste geken waar jy die god kon sien – as ’n standbeeld of so iets. As jy nou in hulle skoene gestaan het, wat sou deur jou gedagtes gegaan het as iemand vir jou vertel dat God, in die vorm van Jesus ’n mens geword het, dat ander mens hom gesien, gehoor en aan hom gevat het?
  • Hoekom was dit nodig dat Jesus moes opvaar hemel toe? Watter leidraad gee die teks vir ons?
  • Wat help jou om vandag, duisende jare later, nog te glo dat Jesus as mens op aarde was, uit die dood opgestaan het en nog steeds by ons is, al het, het hy opgevaar hemel toe?

Doen:

  • Plaas ‘n kers voor jou – steek dit aan. Lees die volgende: “Ek is die Here jou God, ek is by jou.” Herhaal dit ‘n paar keer terwyl jy op die kers fokus.

Bid:

  • Jy is in ‘n persoonlike verhouding met God/Jesus – God/Jesus is nie ver nie, maar juis naby. Praat met God/Jesus op so wyse dat God/Jesus nie “iewers daar bo” is nie, maar by jou – met jou. Jy kan ‘n kers aansteek as simbool van die teenwoordigheid van God/Jesus

Tiener fokus: 

  • Jesus het vir mense gawes gegee om sy werk op aarde verder te vat. Dink na oor watter mense jy ken wat jou help om te sien dat Jesus nie vêr is nie. Watter gawe het jy waarmee jy vir ander kan wys dat Jesus naby is?

Familie fokus:

Ons vergeet maklik dat Jesus deur sy Gees naby ons is. Kies ’n eenvoudige prentjie wat julle vir elkeen op die hand kan teken om julle in die dag te herinner dat Jesus by ons is. (Dalk ’n wolkie of ’n kruisie?) Teken dit voor almal by die huis uitgaan terwyl julle vir mekaar sê: “Jesus is elke oomblik van die dag by jou Hy los jou nooit alleen nie.”