1. Ek Glo in Jesus Christus

Jesus het alles kom verander.  Hy het ons sonde weggevee, dit soos mis voor die son laat verdwyn.  Dit moet my en jou lewe heeltemal verander – ons is deel van die ‘alles’ wat Hy kom verander het!

Vertel

 • Wat het die volgende ingemeen: ’n ‘Backspace’-knoppie, ’n ‘forward’-knoppie, ’n uitveër, ’n nat lappie, ’n bordwisser, die kruis.
 • Gesels oor hoe hierdie 6 items die genade wat Jesus bring, verduidelik. Al die items verduidelik ’n kant van die genadejaar. Die genadejaar van die Here neem alles terug soos dit was toe dit goed was, maak alles skoon en nuut, en help jou vorentoe.

Luister: Lukas 4:16-21

Jesus word uit Nasaret verdryf

16Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees, 17is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: 18“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, 19om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

20Nadat Hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig. 21Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.”

Dink

 • Jesus is God wat mens geword het. Op watter maniere het Jesus daardeur vir ons genade gebring.
 • Wat was die genadejaar en hoekom sê Jesus dit het aangebreek.
 • Kan ’n mens vir iemand anders net genade gee?
 • Wat is die teenoorgestelde van genade?

Doen

Gaan doen vir iemand ’n genade-werkie die week. Dalk is dit om vir ’n bejaarde daardie heining te snoei of ‘n muur te skrop.

Bid

Hang ’n uitveër aan ’n deurkosyn waar julle die heeldag in en uitloop. Elke keer as jy die uitveër raaksien, sê jy dankie dat Jesus al ons sonde uitvee.

Tiener-fokus

Dink aan maniere waarop jy op ’n praktiese manier vir ander kan wys dat jy Jesus se genade ontvang het.

Familie-fokus

Hou ’n genadejaar fees met alkohol-vrye vonkelwyn. Gooi spookasem in die vonkelwyn en sien hoe dit verdwyn. Maak stukkies spookasem en noem al die verkeerdhede wat julle die jaar wil laat verdwyn. Gooi dit dan in die vonkelwyn.

2. Ek Glo in Sy Eniggebore Seun

Ek glo in Sy Eniggebore Seun

Ons leer uit die Bybel dat Jesus die Eniggebore Seun van God is. Die Heidelbergse Kategismus sê dat Christus alleen die ewige natuurlike Seun van God is, met ander woorde: Jesus Christus is die enigste kind van God wat nie deur God gemaak is nie, maar op ’n misterieuse manier nog altyd deel van God was, van die begin af, selfs toe hy as mens op aarde was en sedert sy hemelvaart nog steeds is. Ons verstaan nie mooi hoe dit werk nie, maar Jesus is God, maar anders as die Vader en die Gees. (Op dieselfde oomblik is God die Vader, die Seun en die Gees.) Jesus is die enigste een wat uit God self gebore is, die enigste mens wat nie gemaak is nie, die enigste een wat regtig vir God “Vader” kan noem (hoewel ons ook mag, want as gevolg van Jesus, is ons God se aangeneemde kinders.)

Vertel: Gene

 • Kyk na die video oor gene op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ubq4eu_TDFc
 • Vertel vir mekaar watter gene jy met jou ouers of grootouers deel.
 • As jy nie jou biologiese ouers ken nie, vertel vir mekaar watter persoonlikheidseienskappe het jy aangeleer by die volwassenes wat vir jou sorg.

Luister: Johannes 1:1-3, 9-18

God se enigste Seun

1In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God.  3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.  10Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore.

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

15Johannes getuig van Hom en roep uit: “Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.”

16Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. 17God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 18Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.

Dink:

 • Wat sien jy alles raak oor Jesus en wie hy is in die teksgedeelte?
 • Watter woorde word alles in die gedeelte gebruik as name vir Jesus?
 • Watter take het Jesus om elkeen van daai name te kry?
 • Hoekom is dit belangrik dat ons moet glo en weet dat Jesus God se Eniggebore Seun is?

Doen:

 • Johannes 1:18 sê: “1Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.”

Maak ’n lys van al die eienskappe van God wat jy aan kan dink uit al die stories van Jesus.

 

Bid:

 • Gebruik die lys wat jy hier bo gemaak het en sê vir God dankie vir al die verskillende eienskappe wat Jesus vir ons kom wys het.

Tiener fokus:

 • Selfs aanneemkinders begin na ’n tyd sekere ooreenkomste met hul ouers wys. Soms is dit sekere woorde of die manier waarop hulle lag of dalk selfs hoe hulle sit wanneer hulle TV kyk. Jesus het ons God die Vader se aanneemkinders gemaak. Watter eienskap van God wil jy hê moet mense in jou begin raaksien? Watter goed gaan jy meer of minder moet doen om dit te laat gebeur?

Familie fokus:

 • Maak ’n familie-portret van almal wat saam in julle huis woon. Kyk of julle een eienskap kan teken wat almal in die familie deel. Skryf dan by elkeen watter eienskap van God julle in daardie een kan raaksien. Sit dit vir ’n week op ’n plek waar julle gereeld verbyloop en voeg nog eienskappe by, soos die week aangaan. Teen die einde van die week, sê vir Jesus dankie dat hy ons sy broers en suster gemaak het en dat elkeen van ons tekens kan wys dat ons ook God se (aanneem) kinders is.

3. Ek glo in Jesus Christus, ons Here

Die woorde “Jesus Christus, ons Here” het amper alle betekenis verloor in baie kerke en mense se lewens, bloot omdat dit te veel gehoor word, maar dink bietjie na oor die belangrike betekenis daarvan:

Eerstens, die naam “Jesus” beteken: “Die Here red”. Elke keer as ons Jesus se naam sê of hoor, herinner dit ons dat Hy ons red.

Tweedens, die woord “Christus” is nie ’n naam nie, maar ’n titel. Dit is die Griekse weergawe van die Hebreeuse woord: “Messias,” wat beteken: “Die een wat gesalf is.” Daardeur bely ons, elke keer as ons dit sê of hoor, dat Jesus nie net ’n mens was nie, maar die Een is waarvoor die hele wêreld gewag het vir eeue, die enigste Gesalfde wat ons koning, priester en profeet kan wees.

Laastens, die woord “Here” is nie net ’n sinoniem vir Jesus of God nie. Dit is ook ’n titel, iets wat “Meester” of “Baas” beteken. Dus is Jesus nie net ons Redder en Vriend nie, maar ook die Een aan wie ons alle beheer en mag moet oorgee, en die enigste Een wat regeer oor sy wêreld en kerk.

Vertel:

 • Speel die ou kinderspeletjie “Simon says”, waarin iemand vir almal dinge sê soos, “Staan op 1 been” of “Sit jou hand op jou kop”, maar die mense wat luister slegs moet doen wat gesê word indien die woorde “Simon says” eers gesê is.
 • Nadat die speletjie gespeel is, gesels oor die vraag: “Wie is regtig in beheer van wat ons doen?”
 • Indien moontlik, kyk die volgende lied en sing saam: https://www.youtube.com/watch?v=nQWFzMvCfLE

Luister: Matteus 16:16

Die belydenis van Petrus

13Toe Jesus in die streke van Sesarea-Filippi kom, het Hy vir sy dissipels gevra: “Wie, sê die mense, is die Seun van die mens?” 14Hulle antwoord: “Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete.” 15“Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” 16Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

Dink:

 • Waarom, dink jy, was dit vir Jesus belangrik dat sy dissipels geweet het wie Hy is?
 • Wat beteken dit vir jou dat Jesus die Christus, of die Messias, is?
 • Wat beteken die woord “here” buite die Bybel? En binne die Bybel?
 • Wie is Jesus vir jou?

Doen:

 • Maak ’n lys van die dele van die lewe wat gewoonlik nie deur ons geloof beïnvloed word nie, bv. werk, skool of ons sosiale lewe. Skryf dan by elke ding hoe dit aan Jesus se beheer oorgegee kan word.

Bid:

 • Gee jouself oor aan die Here, die Christus, Jesus. Vra Hom om weer in beheer te wees van die dinge waar Hy dikwels uitgehou word.

Tiener-fokus:

 • Verander die agtergrond van jou foon of rekenaar na ’n prent of iets wat sê, “Jesus is in beheer” (of maak ’n mooi stuk papier waarop dit staan). Maak seker jy kan dit sien elke dag. Elke keer as jy dit sien, vra Jesus om beheer te neem van die situasie waarin jy is.

Familie-fokus:

Kry ’n stuk papier en skryf (of druk) die woord “Jesus” daarop. Laat almal in die huis of groep bymekaar kom, en skryf/teken dan om die woord, of tussen of in die letters, wat Jesus vir elkeen beteken.

4. Ek glo Jesus is ontvang van die Heilige Gees

Die derde afdeling van die Apostoliese Geloofsbelydenis begin met die woorde: “ek glo in die Heilige Gees”.  Met alles wat hierop volg, sê  ons dat die Heilige Gees binne ons woon en werk. Dit is die Heilige Gees van God wat die kerk vorm en bou, in wie die gemeenskap van die heiliges plaasvind, deur wie ons sonde vergewe word, wat nuwe lewe wek en wat God se werk voltooi.

Omdat die Heilige Gees in ons woon, kry ons as mense weer ‘n besondere sterk plek in God se werk van verlossing. In die Gees het ons deel aan al die goeie dinge van God. Jesus Christus maak vir altyd vrede tussen ons en God. Die Heilige Gees maak ons een met Jesus en die Vader en maak die hele tyd nuut – dit is die proses van heiliging. Die Gees werk ook nie net binne-in ons nie, maar ook deur ons.

Vertel:

 • Vertel van ‘n keer wat iets “toevallig” gebeur het, maar jy tot die besef gekom het dat dit die Heilige Gees was wat dit laat gebeur het.

Luister: Lukas 1:35-38; 2:25-32

Ek glo Jesus is ontvang van die Heilige Gees

“Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. 36Kyk, ‘n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook ‘n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. 37Niks is vir God onmoontlik nie.”

38Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”

Toe het die engel van haar af weggegaan.

25Daar het destyds ‘n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon 26en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die Gesalfde van die Here gesien het nie. 27Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die Kindjie Jesus bring om vir Hom die gebruiklike bepaling van die wet na te kom, 28het Simeon Hom in sy arms geneem en God geprys en gesê:

29“Here, laat u dienaar nou

in vrede gaan volgens u woord,

30omdat my oë u verlossing gesien het

31wat U gereed gemaak het

voor die oë van al die volke:

32‘n lig tot verligting van die nasies

en tot eer van u volk Israel.”

Dink:

 • Wat is die rol wat gehoorsaamheid gespeel het in Maria se lewe en Simeon s’n?
 • Wat sien ons in die teksgedeelte oor die verhouding tussen Jesus en die Heilige Gees?
 • Wat sien ons van die Heilige Gees se krag?

Doen:

 • Maak dit ‘n doelwit om daagliks 10 minute te neem en alles wat die dag gebeur het, te deurdink. Hoe was die Heilige Gees betrokke daarby? Reageer deur dankie te sê, jammer te sê/ te vergewe of te vra vir krag wat nodig is om iets te verander.

Bid:

 • Bid bewustelik nie net teenoor God of Jesus nie, maar bid ook spesifiek dat die Heilige Gees jou sal vorm, lei en verander

Tiener fokus:

 • Maak ‘n lys van verskillende maniere waarop jy die werking van die Heilige Gees vir iemand anders kan verduidelik

Familie fokus:

 • Gebruik die volgende hulpmiddel om te gesels oor die Heilige Gees. Geleen by KIX op Communitas se webwerf:

HULPMIDDELS:

 • 3 Ballonne,
 • ’n hanger,
 • 2 toutjies en ’n skêrtjie om die toutjie mee los te knip.

INLEIDING: Blaas 2 van die ballonne op en bind elk met ’n toutjie. Bind dit aan ’n hanger vas en hang dit op ’n veilige en sigbare plek.

GESELS:

 • Waarvoor gebruik ons ballonne?
 • Wat is die verskil tussen die opgeblaasde een en die pap een? Watter een vervul sy funksie?
 • Wat is nodig sodat die ballon sy funksie kan verrig?
 • Hoe help dit ons om oor die Heilige Gees in ons lewens te dink?

http://communitas.co.za/Dokumente/KIX_pdfs/Kerkjaar/pinksterles_ballon_blokraaisel.pdf

5. Ek glo dat Jesus gely het

Tydens Jesus se lewe op aarde het hy oomblikke van intense hartseer en lyding ervaar. Hy het die verlies daarvan geken om ‘n geliefde vriend aan die dood af te staan; die verwerping gevoel van mense in sy tuisdorp en familiekring wat niks van Hom wou weet nie; die verraad en vertrouensbreuk van nabye vriende deurgegaan en die teleurstelling oor mense wat hom gevolg het, maar keer op keer sy boodskap misverstaan het – om enkele voorbeelde te noem. Die hoogtepunt van Jesus se lyding was natuurlik sy kruisdood – nie net die fisiese lyding daarvan nie, hoewel dit gruwelik erg was, maar ook die sonde en lyding van die mensdom wat Hy in daardie oomblik moes dra. Ons dink veral na oor die lyding wat Jesus deurgegaan het in Lydenstyd, die 50 dae voor Paasfees elke jaar.

Dat Jesus gely het, juis ter wille van die skepping en die mensdom, gee vir ons rede om diep dankbaar. Al wat ons in reaksie daarop kan doen is om vanuit daardie dankbaarheid te leef.

Jesus se aardse lyding beteken ook dat Hy ons lyding ken en verstaan, en kan daarom ook vir ons tot troos wees in ons eie oomblikke van seer en swaarkry.

Vertel:

 • Vertel ‘n verhaal (dit kan net ‘n sin of twee ook wees) van ‘n keer wat jy hartseer was of oor iets wat vir jou swaar was. Eindig elke keer die verhaal met die woorde: En God was daar. Gee vir elkeen in die gesin/groep ‘n kans.

Luister: Jesaja 53

Die Lydende Dienskneg

1 Wie sal ons glo as ons hiervan vertel?

Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien?

2 Die dienaar was soos ‘n loot wat voor die Here uitspruit,

soos ‘n plant wat wortel skiet in droë grond.

Hy het nie skoonheid of prag gehad

dat ons na hom sou kyk nie,

nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie.

3 Hy was verag en deur die mense verstoot,

‘n man van lyding wat pyn geken het,

iemand vir wie die mense die gesig wegdraai.

Hy was verag, ons het hom nie gereken nie.

4 Tog het hy óns lyding op hom geneem,

óns siektes het hy gedra.

Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word,

wat deur God geslaan en gepynig word.

5 Oor óns oortredings is hy deurboor,

oor óns sondes is hy verbrysel;

die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom,

deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.

6 Ons het almal gedwaal soos skape,

ons het elkeen sy eie pad geloop,

maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom.

7 Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly,

hy het nie gekla nie.

Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word

en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word,

het hy nie gekla nie.

8 Terwyl hy gely het en gestraf is,

is hy weggeneem,

en wie van sy mense het dit ter harte geneem

dat hy afgesny is uit die land van die lewendes?

Hy is gestraf oor die sonde van my volk.

9 Hy het ‘n graf gekry by goddeloses,

hy was by sondaars in sy dood

al het hy geen misdaad gepleeg nie

en al was hy nooit vals nie.

10 Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel,

om hom die pyn te laat ly.

As hy sy lewe as skuldoffer gee,

sal hy ‘n nageslag hê en nog lank lewe,

deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik.

11 Ná sy bitter lyding sal hy weer die lig sien

en hy sal die Here ken.

My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak:

hy sal die straf vir hulle sonde dra.

12 Daarom gee Ek hom ‘n ereplek onder die grotes.

Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier

omdat hy hom in die dood oorgegee het

en as misdadiger beskou is,

omdat hy die sondes van baie op hom geneem het

en vir oortreders gebid het.

Dink:

 • Hierdie teks is oorspronklik geskryf oor iemand anders, maar dit word dikwels in die Nuwe Testament en in die Kerktradisie gebruik om Jesus se lyding op aarde te beskryf. Hoe laat dit jou voel om te weet dat Jesus so gely het en soveel swaarkry ervaar het?
 • Hoe laat die teks jou voel? Watter emosies roep dit by jou op?
 • Ek wonder hoe hierdie teks en Jesus se lyding ons kan help om te dink oor ons eie swaarkry en die swaarkry van ander in die wêreld?
 • Hoe laat dit jou voel om te dink God is by ons in ons oomblikke van lyding?

Doen:

 • Jesus het “die straf van ons sondes gedra” (v.11) en daarom is ons ten volle vergewe. Is daar enige sondes wat jy wil bely – d.w.s. maniere van doen/leef wat nie in lyn is met wat Jesus ons leer nie?
 • Skryf dit met jou vingers iewers waar jy dit totaal kan uitvee en daar geen teken daarvan sal oorbly nie – soos bv. in sand of gooi bietjie meel iewers uit. Wanneer jy dit uitvee kan jy vir God dankie sê dat jy vergewe is en dat jy uit dankbaarheid gaan probeer leef soos Jesus ons kom leer het.

Bid:

 • Dink oor die volgende punte (julle kan selfs ‘n lys maak) en bid dan daaroor:
 1. Wat wil ek vir Jesus sê oor die lyding wat Hy ervaar het?
 2. Wat wil ek vir God sê oor die feit dat my skuld en sonde afgeskryf is?
 3. Is daar enige lyding in my eie lewe wat ek na God toe wil bring?
 4. Wie ken ek wat lyding deurgaan op die oomblik vir wie ek kan bid?

Tiener fokus:

 • Hoe kan ons mense/vriende bystaan wat lyding ervaar?

Brené Brown se gedagtes oor empatie kan ons dalk hiermee help: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

Familie fokus:

 • Blaai saam deur die koerant of onlangse nuusberigte en merk watter daarvan verhale van lyding bevat. Julle kan dit selfs uitknip en opplak iewers, dit op die tafel uitpak of ‘n lys daarvan maak.
 • Gesels saam oor vrae wat opduik in die lig van die berigte en bid saam vir daardie sake/mense.

6. Ek glo dat Jesus gesterf het en ter helle neergedaal het

Die belangrikste deel van die evangelie – Jesus se goeie nuus – lê in hierdie deel van die Apostoliese Geloofsbelydenis. Jesus het vir al ons sondes gesterf (selfs die wat nog nie eers gebeur het nie!). Die dood is die ergste gevolg van alles wat stukkend en verkeerd is in die wereld. Die hel is ook die plek waar ons die verste van God af is: dis die blyplek van God se vyande, maar dis ook die plekke waar ons die verste van God af voel. Jesus het opgestaan uit die dood en so die krag wat die dood en die hel oor mense het gebreek, met ander woorde, Jesus het ons verlos en ons kan met vrymoedigheid die genade van God ervaar en ontvang!

Vertel:

 • Vertel van ʼn keer toe iemand uit hulle pad gegaan het om iets vir jou te doen. Hoe het dit jou laat voel?

Luister: Handelinge 2:14, 22-36

Jesus het namens ons hel toe gegaan en ter wille van ons teruggekom

14Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in

22“Israeliete, luister na hierdie woorde! God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. 23God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak. 24Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te hou. 25Van Hom sê Dawid:

“Ek het die Here altyd voor oë.

Hy is aan my regterhand; ek sal nie wankel nie.

26Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer,

ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe,

27want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie;

U sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie.

28U het my die paaie van die lewe geleer;

u teenwoordigheid sal my met vreugde vul.

29“Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel: Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. 30Maar hy was ‘n profeet en hy het geweet dat God met ‘n eed aan hom belowe het dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. 31Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien en gesê:

“Hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie,

en sy liggaam het nie vergaan nie.

32“God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies. 33Hy is verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. 34Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy:

“Die Here het vir my Here gesê: Sit aan my regterhand

35totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het.
36“Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak!”

Dink:

 • Plaas jouself in Petrus en die ander apostels se skoene; hoe sou jy gevoel het toe Jesus doodgegaan het?
 • Die dood is die ergste gevolg van gebrokenheid en sonde en die hel die plek waar ons die verste van God af voel. Waar het jy al dood en/ of hel beleef?
 • Jesus het die dood sowel as die hel oorwin – wat beteken dit vir ons as Christene?
 • Hoe weet ons dat Jesus nog by ons is alhoewel sy graf leeg is?

Doen:

 • Beskryf aan mekaar hoe julle perfekte hemel sal lyk. Wat is 1 ding wat julle as groep of elkeen alleen kan doen om jou omgewing bietjie nader aan daardie prentjie te kry?

Bid:

 • Dankie, Here, dat u vir al ons sondes gesterf het. Dankie u in ons plek gestaan het en steeds daar vir ons staan. Help elkeen van ons om daardie vryheid wat u vir ons gegee het, met oorvloed uit te leef.

Tiener fokus:

 • Waar is spasies in julle gemeenskap waar mense regtig swaarkry – waar mense elke dag dood en hel beleef? Besluit as groep saam wanneer julle na hulle toe sal gaan en hoor hoe julle hulle kan help.

Familie fokus:

 • Kry ʼn botteltjie of blikkie. Hou repies papier sowel as penne en potlode naby dit sodat elke familielid enige tyd daarop kan skryf of ʼn prentjie kan teken. Hierop kan familielede boekhou van dinge waarvoor hulle daardie dag dankbaar was, of dalk iets waarvoor hulle daardie dag gewens het. Aan die einde van elke week gaan die gesin saam deur die blikkie met al die woorde en prentjies wat elkeen geskryf en geteken het en onthou dat dit tekens is van die ewige lewe en die hemel is, wat Jesus nou reeds vir ons gee.

7. Ek glo dat Jesus opgestaan het uit die dode

Jesus het deur die God se krag, uit die dood opgestaan en daardeur oorwin Hy die dood. Wanneer Jesus uit die dood opstaan is dit ons waarborg dat ons ook vrygemaak word van die ewige dood, fisies en geestelik. Jesus se opstanding waarborg dus vir my lewe, en dit, lewe in oorvloed.

Vertel:

 • Verskeie wetenskaplikes sê dat die eerste persoon wat 200 jaar oud gaan word, reeds gebore is. As ek sou kon leef tot ek 200 jaar oud is – hoe sou ek leef? Of selfs as ek nie kon doodgaan nie – sou ek anders leef?

Luister: Romeine 4:23-25

Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word

23Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, 24maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, ons wat in God glo wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het. 25Hy is van vanweë ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word.

Dink:

 • Waaraan dink jy het die eerste mense gedink as hulle sou hoor “Jesus het uit die dood opgestaan”?
 • Wat beteken dit om vrygespreek te word – en waarvan word ek vrygespreek?
 • Jesus se opstanding verseker dat ek werklik kan lewe – hoe moet ‘n lewe vanuit die opstanding van Jesus lyk?

Doen:

 • Deur die doop het ons deel aan Jesus se opstanding uit die dood. Maak met water ’n merk in mekaar se hande om mekaar aan julle doop te herinner en sê vir mekaar, terwyl julle dit doen: “Jesus lewe en ons lewe saam met hom.”

Bid:

 • Sê vir Jesus dankie dat hy lewe. Dink aan alles waar jy onlangs nuwe lewe gesien het en sê dankie dat dit ons herinner aan die nuwe lewe wat daar in Jesus is.

Tiener fokus:

 • In die Noordelike Halfrond vier die kerk Paasfees – Jesus se opstanding – in die lente seisoen, wanneer bloeisels en blomme mense herinner aan die nuwe lewe wat daar in Jesus is. Martin Luther het ook skynbaar gesê dat as hy geweet het Jesus kom môre, sal hy vandag ’n boom plant, sodat hy vandag reeds ’n deel kan doen aan die wêreld wat Jesus môre gaan nuut maak. Plant enige saad van jou keuse in ’n blompot en wanneer dit begin groei, onthou Jesus se woorde: “As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in.” (Joh. 12:24)

Familie fokus:

 • Elkeen in die gesin maak vir hulself ‘n persoonlike sertifikaat, met hul doopdatum op, wat as waarborg dien dat jy die lewe ontvang het – die lewe in oorvloed deur die opstanding van Jesus uit die dood.

8. Ek glo Jesus het opgevaar na die hemel

Jesus het opgevaar na die Hemel. Dit beteken dat Jesus die fisiese verruil het vir die spirituele. Jesus verlaat dus ‘n groep mense, sodat hy by alle mense kan wees. Jesus is nie meer as mens tussen ons nie, maar eerder in Gees by elkeen van ons. Die Hemelvaart van Jesus is nie ‘n wegbeweging nie, maar eerder ‘n tuiskoms. Jesus se Hemelvaart is nie ‘n tot-weer-siens-gebeurtenis nie, maar eerder ‘n uitnodiging om ‘n diep persoonlike verhouding met God te hê. Hierdie verhouding vernuwe jou sodat jy voluit kan lewe as gevolg van die waarborg van ewige lewe.

Vertel:

 • Vertel mekaar ‘n storie van toe julle vir julle beste vriende, ouma of oupa, ma of pa, niggie of nefie moes totsiens sê – en nie seker was wanneer jy hulle weer sou sien nie.

Luister: Efesiërs 4:8-10

Jesus is nou nader as ooit

8 Daarom sê die Skrif: “Toe Hy na die hoogte opgevaar het, het Hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. 9 Hierdie uitdrukking: “Hy het opgevaar”, veronderstel tog dat Hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. 10 Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul.

Dink:

 • Die meeste mense in Efese het godsdienste geken waar jy die god kon sien – as ’n standbeeld of so iets. As jy nou in hulle skoene gestaan het, wat sou deur jou gedagtes gegaan het as iemand vir jou vertel dat God, in die vorm van Jesus ’n mens geword het, dat ander mens hom gesien, gehoor en aan hom gevat het?
 • Hoekom was dit nodig dat Jesus moes opvaar hemel toe? Watter leidraad gee die teks vir ons?
 • Wat help jou om vandag, duisende jare later, nog te glo dat Jesus as mens op aarde was, uit die dood opgestaan het en nog steeds by ons is, al het, het hy opgevaar hemel toe?

Doen:

 • Plaas ‘n kers voor jou – steek dit aan. Lees die volgende: “Ek is die Here jou God, ek is by jou.” Herhaal dit ‘n paar keer terwyl jy op die kers fokus.

Bid:

 • Jy is in ‘n persoonlike verhouding met God/Jesus – God/Jesus is nie ver nie, maar juis naby. Praat met God/Jesus op so wyse dat God/Jesus nie “iewers daar bo” is nie, maar by jou – met jou. Jy kan ‘n kers aansteek as simbool van die teenwoordigheid van God/Jesus

Tiener fokus: 

 • Jesus het vir mense gawes gegee om sy werk op aarde verder te vat. Dink na oor watter mense jy ken wat jou help om te sien dat Jesus nie vêr is nie. Watter gawe het jy waarmee jy vir ander kan wys dat Jesus naby is?

Familie fokus:

Ons vergeet maklik dat Jesus deur sy Gees naby ons is. Kies ’n eenvoudige prentjie wat julle vir elkeen op die hand kan teken om julle in die dag te herinner dat Jesus by ons is. (Dalk ’n wolkie of ’n kruisie?) Teken dit voor almal by die huis uitgaan terwyl julle vir mekaar sê: “Jesus is elke oomblik van die dag by jou Hy los jou nooit alleen nie.”

9. Ek glo Jesus sit aan die regterhand van God die Vader

Wanneer ons bely dat Jesus kom om te oordeel is dit nie iets waarvoor ons bang hoef te wees nie. Ons glo dat God ons red deur dit wat Jesus vir ons gedoen het en dat niks ons daarvan kan skei nie. ’n Ande manier van dink oor Jesus se oordeel is om dit wat kort, aan te vul en volledig reg te maak.

Vertel:

 • Breek die woord “oordeel” op in die woorde waarvan dit saamgestel is. Wat beteken oordeel dan?
 • Hoe gebruik ons deesdae die woord oordeel? Is dit positief of negatief?

Luister: Matteus 25:31-40

31“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ‘n wagter die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 38En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? 39Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’ 40En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

Dink:

 • Wat tref jou oor die manier waarop Jesus sê hy gaan “oor-deel”?
 • Wat is die moeilikste opdrag van Jesus, vir jou, in hierdie gedeelte?
 • Watter een van hierdie opdragte lê na aan jou hart?

Doen:

 • Doen een van die goed wat Jesus van praat. Gee vir iemand wat honger is kos, iemand wat dors is iets om te drink. Gee vir ‘n vreemdeling blyplek en klere vir die wat nie het nie of besoek iemand in die tronk of hospitaal.

Bid:

 • Here, help my om die nood in hierdie wêreld raak te sien en maak my dapper genoeg om iets daaraan te doen.

Tiener fokus:

 • Hoeveel klere, kos of tyd het jy om weg te gee vir die wat nie het nie.

Familie fokus:

Gaan besoek of doen iets vir iemand wat siek of in nood is, vir familie of vriende wat in die hospitaal is, of selfs iets vir ‘n vreemdeling.

10. Ek glo Jesus sal van daar kom om te oordeel

Wanneer ons bely dat Jesus kom om te oordeel is dit nie iets waarvoor ons bang hoef te wees nie. Ons glo dat God ons red deur dit wat Jesus vir ons gedoen het en dat niks ons daarvan kan skei nie. ’n Ande manier van dink oor Jesus se oordeel is om dit wat kort, aan te vul en volledig reg te maak.

Vertel:

 • Breek die woord “oordeel” op in die woorde waarvan dit saamgestel is. Wat beteken oordeel dan?
 • Hoe gebruik ons deesdae die woord oordeel? Is dit positief of negatief?

Luister: Matteus 25:31-40

31“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ‘n wagter die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 38En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? 39Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’ 40En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

Dink:

 • Wat tref jou oor die manier waarop Jesus sê hy gaan “oor-deel”?
 • Wat is die moeilikste opdrag van Jesus, vir jou, in hierdie gedeelte?
 • Watter een van hierdie opdragte lê na aan jou hart?

Doen:

 • Doen een van die goed wat Jesus van praat. Gee vir iemand wat honger is kos, iemand wat dors is iets om te drink. Gee vir ‘n vreemdeling blyplek en klere vir die wat nie het nie of besoek iemand in die tronk of hospitaal.

Bid:

 • Here, help my om die nood in hierdie wêreld raak te sien en maak my dapper genoeg om iets daaraan te doen.

Tiener fokus:

 • Hoeveel klere, kos of tyd het jy om weg te gee vir die wat nie het nie.

Familie fokus:

 • Gaan besoek of doen iets vir iemand wat siek of in nood is, vir familie of vriende wat in die hospitaal is, of selfs iets vir ‘n vreemdeling.