You are currently viewing 5. Heilige Gees

5. Heilige Gees

 • Post author:
 • Post category:Bybel

Ons glo in ’n Drie-enige God, maar tog sukkel ons om hierdie Drie-eenheid te beskryf. Ons mag dalk probeer God opdeel in drie gelyke dele, waarvan die Vader, Seun en Gees elkeen ’n afsonderlike derde is, maar ons kan nie die drie persone van die Drie-Enige God skei nie. Ons kan God beskryf in metafore wat Vader, Gees en Seun elkeen afsonderlike rolle gee, maar dit kan lei daartoe dat ons die drie as afsonderlike entiteite beskou. Dit sal ontrou wees aan die Bybel en ons belydenis van die eenheid van God Drie-enig. Ons glo dat die werk van die Vader óók die werk van die Seun is en óók die werk van die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is die Vader en die Seun wat ewig by ons, in ons, en om ons is.


Delf Dieper: Die Heilige Gees

— Henco van der Westhuizen

Lees meer:


Luister: Handelinge 1:1-8

Die belofte van die Heilige Gees

1My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 2tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. 3Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. 4Terwyl Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

6Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” 

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Waarom, dink jy, het die dissipels gevra of Jesus nou ’n koninkryk vir Israel oprig?
 • Hoe lyk Jesus se koninkryk? Hoe kom dit tot stand?
 • Wie is die Heilige Gees vir jou?
 • Wat doen die Heilige Gees in jou lewe?
 • Waarom kort ons die Heilige Gees? Hoekom is die Bybel nie genoeg nie?
 • Jesus het sy dissipels gestuur na Jerusalem, Judea, en Samaria, en na die “uithoeke van die wêreld”. Waarheen stuur hy vir jou?

Doen:

 • Dink aan ’n probleem in jou omgewing wat nie maklik oplosbaar is nie, en gesels met ’n predikant of geestelike vennoot oor hoe die Heilige Gees julle kan lei om dit aan te spreek. 

Bid:

 • Bid dat jy sal luister na die Heilige Gees se stem, en luister dan op ’n manier wat vir jou werk, soos in stilte of terwyl jy dink oor ‘n teksgedeelte of terwyl Christelike musiek speel. 

Tiener fokus:

 • Deel die vraag “Wie is die Heilige Gees vir jou?” op ’n aanlyn groep of op sosiale media, of lig die vraag by jou jeuggroep, en neem deel aan die gesprek wat volg.
 • Steek ‘n kers aan en dink na oor hoekom die Heilige Gees soms as vuur beskryf word.

Familie fokus:

 • Staan buite in die nag en kyk na sterre. Gesels oor die sterre oor hoe wonderlik hulle is. Praat dan oor hoe helder elkeen brand, en oor hoe die Heilige Gees ons ook vir Jesus kan laat brand.