You are currently viewing 2. Doop

2. Doop

 • Post author:
 • Post category:Genade

Die doop is nie ‘n teken van ons eie geloof in die eerste plek nie, maar eerder ‘n teken van God se ewige belofte aan ons. Dit word ook die verbondsdoop genoem, omdat dit ‘n teken is van God se verbond (belofte) aan ons.  Die verbond is ‘n belofte wat God aan Abraham duisende jare gelede gemaak het dat God belowe het om Abraham en sy nageslag se God te wees. Vandag vier ons die genade dat ons ook hierdie belofte van God af ontvang, want deur Jesus is ons elkeen ook nou deel van God se verbondsfamilie. Die doop is nie iets wat ons verdien nie, maar ‘n viering van die geskenk wat ons van God af kry.


Delf Dieper: Doop

— Tinus van Zyl

Lees meer:


Luister: Genesis 17:3-8

Die besnydenis as verbondsteken

3Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom:
4“Dit is my verbond met jou:
jy sal die vader wees van ‘n menigte nasies;
5jy sal nie meer Abram genoem word nie,
jou naam sal Abraham wees,
want Ek maak jou die vader van baie nasies.
6Ek sal jou baie vrugbaar maak,
Ek sal jou tot nasies maak,
en konings sal uit jou voortkom.

7“Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ‘n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. 8Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaän, as ‘n blywende besitting, en Ek sal hulle God wees.” 

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Wat beteken dit vir jou dat jy gedoop is?
 • Watter verskil maak dit vir jou dat ons God se genade in die doop vier en nie ons geloof nie?
 • Hoekom verander God Abram se naam? Watter verandering vind plaas wanneer mense God se beloftes vier?
 • Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.” Wat beteken hierdie woorde vir jou? 

Doen:

 • Let op as jy water sien/gebruik/drink en dink dan elke keer aan die boodskap van jou doop: dat God ook ‘n belofte an jou gemaak het om vir altyd jou God te wees.

Bid:

 • Maak met water ‘n kruisie op jou hand en sê vir God dankie dat daar ook ‘n ewige belofte tussen jou en God is.

Tiener-fokus:

 • Vra jou ouers wat jou doopdatum is. Wanneer daardie dag kom, nooi jou vriende oor vir ‘n partytjie en vier jou doop.

Familie-fokus:

 • Vind uit wanneer elkeen in die gesin se doopdatum is. Stoor dit op julle fone se kalenders en vier elke jaar op daardie dae ‘n “doop-verjaarsdag” saam met daardie gesinslid om hulle te herinner dat hulle God se kind is.
 • Vul ‘n bakkie met water en sit dit op julle etenstafel. Voor julle saam eet, gebruik ‘n oomblik om jul doop te vier. Julle kan byvoorbeeld elkeen ‘n vinger in die water doop en dan hardop bid: “Dankie Jesus dat ek gedoop is. Dankie dat U vir my lief is en altyd by my is.”