You are currently viewing 3. Ek glo aan een heilige algemene Christelike KERK

3. Ek glo aan een heilige algemene Christelike KERK

Hierdie gedeelte van die apostoliese geloofsbelydenis handel oor die Kerk. Die Kerk waarin ons glo en waarbinne ons beweeg, is een wat bestaan uit baie soorte mense. God se Kerk is so divers! Daar is baie verskillende tipes mense wat almal vir God liefhet en hom die middelpunt van hul lewe maak.

Vertel:

  • Vertel van al die maniere hoe mense verskillend is in jou gemeente (geslag, ouderdom, ras, klas, taal, ens?)

Luister: Efesiërs 4:1-6

Die Eenheid van die Kerk

1Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. 2Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. 3Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.

4Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. 5Daar is net één Here, één geloof, één doop, 6één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon.

Dink:

  • Gebruik jou verbeelding: wat het gebeur dat Paulus vir die kerk in Efese spesiaal moes vra om te fokus op eenheid?
  • Wat beteken dit om mekaar te verdra in liefde?
  • Hoekom is dit moeilik om in eenheid met mekaar te lewe?
  • Maar hoekom verwag God dit van ons?

Doen:

  • Gesels hierdie week met iemand wat anders is as jy oor hierdie teks. Gesels met mekaar oor wat dit beteken om mekaar te verdra in liefde en om saam met mekaar in eenheid te lewe

Bid:

  • Vra vir God om vir jou nader te trek aan die mense wat anders is as jy. Vra vir God vir die wysheid om nuwe vriendskappe te bou wat op Hom gebaseer is.

Tiener fokus:

  • Met watter mense verskil jy die meeste? Gaan gesels hierdie week met een so ʼn persoon en vra vir hulle oor hulle storie saam met Jesus sover

Familie fokus:

  • Verbeel jou iemand kon ʼn foto neem van al die mense in die wêreld. God is vir almal van hulle lief en hulle is almal deel van sy gesin. Teken hoe jy dink hierdie foto sou lyk.