1. Ek glo in die Heilige Gees

Paulus skryf aan die Romeine om die eenheid van alle gelowiges te beklemtoon, gebaseer op die krag van God, deur die geloof in Jesus Christus en die lewe deur die Gees.  God spreek mense vry: “enkel en alleen omdat hulle glo” (Rom 1:17) en nie omdat hulle die wet nakom nie – ’n boodskap wat regdeur die eeue gelowiges aangegryp het: die wonder van God se genade aan sondaars.

Die Gees, dan, maak ons een met Jesus en die Vader, soos hulle ook een is:

 • Die Gees rig ons af om reg te lewe, om aandag aan die regte dinge te gee.
 • Die Gees verseker ons dat ons kinders in die huishouding van God is, sodat ons as kinders van God kan lewe.
 • Die Gees verbind ons aan ons erfenis in Christus: die belewenis van die volheid van wat God aan ons gee.

Daarom staan ons nie beheer oor ons lewe af aan ‘n sondige beheersentrum nie.  Hierdie werk van God word nie ’n werklikheid vir ons sonder dat ons moeite daaraan moet doen nie, maar deur die Gees het ons die krag om ’n einde te maak aan ons sondige lewe en om toenemend meer te lewe soos Jesus.

Vertel:

 • Vertel vir mekaar van verskillende situasies waar die term “under new management” gebruik kan word.  Hoe sal jou lewe/werk/skool wees as dit onder nuwe bestuur kom?

Luister: Romeine 8:9-16

Ek glo in die Heilige Gees

9Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. 10Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. 11Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

12Daarom dan, broers, staan ons onder ‘n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. 13As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ‘n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. 14Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. 15Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 16Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

Dink:

 • Baie mense in Rome was slawe of het slawe gehad. Slawe was besittings soos ’n perd of bees of tafel of ’n stoel. Wat beteken dit om ‘n kind van God te wees, teenoor ‘n slaaf?
 • Watter voordeel is dit vir ons dat God se Gees binne ons woon?
 • Wat behels die “lewe” waarvan ons lees in die teks alles?

Doen:

 • Stel al die radio’s in julle woning of motor om nie heeltemal op die stasie te wees nie sodat daar ‘n gesuis in die agtergrond is, of selfs 2 stasies gemeng. Hoe help dit jou om die teksgedeelte te verstaan?

Bid:

Sit gemaklik, haal ‘n paar keer diep asem, en lees dan die volgende gebed:

 

O Heilige Gees van God,

Kom na ons en beweeg tussen ons:

Kom as wind en reinig ons;

Kom as vuur en suiwer ons;

Kom as dou en verfris ons:

Oortuig en bekeer ons en wy ons hart en lewe aan U

Vir ons eie welsyn en tot u verheerliking.

Ons vra dit in Jesus se Naam.

Eric Milner White (1884-1964) in 2001. Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle.  Lux Verbi.BM.

Tiener fokus:

 • Jy kan die beeld uit Ratatouille gebruik. Linguini moes leer om heeltemal oor te gee en te volg waar Remy hom lei, anders sou hy nooit sulke lekker kos kon maak nie!  Kyk na die video en stel vir jouself ‘n uitdaging om God deur sy Gees toe te laat om jou te lei.   http://www.youtube.com/watch?v=Kfe2WlV1VKY

Familie fokus:

 • Gesels oor families en wat dit beteken om ’n lid van God se familie te wees. Gesels eerstens oor wat dit beteken om ’n lid van ’n familie te wees.  Families kyk na mekaar.  Hulle woon in dieselfde huis.  Sommige families bedryf saam ’n besigheid, maak saam tuin, ens.  Hulle hou saam vakansie en vier feesdae saam.  Selfs tydens die slegte tye kyk families steeds na mekaar.  Dit is ook waar vir God se familie.  Ons is deel van God se familie, vir altyd, maak nie saak wát nie.

2. Ek glo aan een HEILIGE algemene Christelike kerk

As ons bely dat ons deel is van Een Heilige Algemene Christelike kerk moet ons ernstig wees oor hoe ons deel is van die groter prentjie. Ons is nie die enigste kerk in ons omgewing wat die boodskap van Jesus uitleef nie. Inteendeel, as ons nie ons eenheid besef nie gaan mense ons getuienis nie glo nie.

Vertel:

 • Vertel van ‘n keer wat jy in ‘n diens van ‘n ander soort kerk denominasie (bv. Rooms-Katoliek, Angikaans, Lutheraans, A.G.S.) bygewoon het?

Luister: 1 Korintiërs 12:12-27

Een Ligaaam met baie lede

Net soos die liggaam ‘n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê: “Omdat ek nie ‘n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie,” hou hy om dié rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê: “Omdat ek nie ‘n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie,” hou hy om dié rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar ‘n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het jou nie nodig nie.” Die kop kan weer nie vir die voete sê: “Ek het julle nie nodig nie.” Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik, en dié wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ‘n lid daarvan.

Dink:

 • Hoe dink jy help die “prentjie” van ‘n liggaam ons om verskillende kerke en denominasies te verstaan?
 • Waarmee is jou gemeente goed en waarmee dink jy is ander gemeentes goed?
 • Hoe praat jy en jou familie oor die eenheid van die kerk – glo jy dat Rooms Katolieke, Anglikane, Protestante en Charismate deel vorm van een Liggaam van Christus.

Doen:

 • Reik uit na ander gelowiges en gesels met hom/haar oor hul belewenis van een kerk wees – besoek hul erediens of gemeente

Bid:

 • Bid saam met ander gelowiges wat in ‘n ander gemeente is oor die eenheid tussen alle Christene en hoe God julle saam wil gebruik om Sy Koninkryk te laat kom waar julle woon.

Tiener fokus:

 • Doen moeite om iemand in jou skool te ontmoet wat deel is van ‘n ander gemeente en praat met hom/haar oor hoe jul as lede van Sy een liggaam ‘n boodskap kan uitleef in die skool.

Familie fokus:

 • Help mekaar om positief te praat oor ander gemeentes deur ‘n ander gesin te ontmoet en hulle by hul gemeente te besoek en hul uit te nooi om weer by jul gemeente te kom kuier.

3. Ek glo aan een heilige algemene Christelike KERK

Hierdie gedeelte van die apostoliese geloofsbelydenis handel oor die Kerk. Die Kerk waarin ons glo en waarbinne ons beweeg, is een wat bestaan uit baie soorte mense. God se Kerk is so divers! Daar is baie verskillende tipes mense wat almal vir God liefhet en hom die middelpunt van hul lewe maak.

Vertel:

 • Vertel van al die maniere hoe mense verskillend is in jou gemeente (geslag, ouderdom, ras, klas, taal, ens?)

Luister: Efesiërs 4:1-6

Die Eenheid van die Kerk

1Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. 2Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. 3Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.

4Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. 5Daar is net één Here, één geloof, één doop, 6één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon.

Dink:

 • Gebruik jou verbeelding: wat het gebeur dat Paulus vir die kerk in Efese spesiaal moes vra om te fokus op eenheid?
 • Wat beteken dit om mekaar te verdra in liefde?
 • Hoekom is dit moeilik om in eenheid met mekaar te lewe?
 • Maar hoekom verwag God dit van ons?

Doen:

 • Gesels hierdie week met iemand wat anders is as jy oor hierdie teks. Gesels met mekaar oor wat dit beteken om mekaar te verdra in liefde en om saam met mekaar in eenheid te lewe

Bid:

 • Vra vir God om vir jou nader te trek aan die mense wat anders is as jy. Vra vir God vir die wysheid om nuwe vriendskappe te bou wat op Hom gebaseer is.

Tiener fokus:

 • Met watter mense verskil jy die meeste? Gaan gesels hierdie week met een so ʼn persoon en vra vir hulle oor hulle storie saam met Jesus sover

Familie fokus:

 • Verbeel jou iemand kon ʼn foto neem van al die mense in die wêreld. God is vir almal van hulle lief en hulle is almal deel van sy gesin. Teken hoe jy dink hierdie foto sou lyk.

4. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges

Hierdie deel van die apostoliese geloofsbelydenis handel oor die Kerk. Ons hoor van die gemeenskap van die heiliges, maar wat beteken dit om ʼn gemeenskap te wees? ʼn Gemeenskap is ʼn groep mense wat saamleef in dieselfde plekke en ruimtes, en hulle is werklik mekaar se naastes.

Vertel:

 • Vertel van jou gemeenskap. Waar is die plekke waar mense bymekaar kom en mekaar gereeld sien? (skool, kerk, dokter, restourante, kuierplekke, parkies, ens.)

Luister: Handelinge 2:43-47

Die eerste gemeente

43Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. 44Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 45Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. 46Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, 47en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.

Dink:

 • Hoekom kan ons hierdie groep mense ʼn “gemeenskap” noem?
 • Hoe lyk ʼn gemeenskap volgens hierdie gedeelte?
 • Hoe, dink jy, lyk vriendskappe binne so ʼn gemeenskap?

Doen:

 • Besluit om hierdie week na ʼn ander groep mense in jou gemeenskap te gaan en saam met hulle te gaan kuier of speel (kinders, ouetehuis, hospitaal, kerk, ens.)

Bid:

 • Se vir die Here dankie vir die gemeenskap waarbinne hy jou geplaas het. Vra vir hom hoe jy meer kan deelneem en ʼn groter impak op jou gemeenskap kan maak.

Tiener fokus:

 • Teken ʼn kaart van jou gemeenskap. Waar is al die plekke waar mense bymekaar kom? Waar is die plekke waar jy nog nie was nie? Probeer om hierdie week daar te gaan en kyk of jy enige nuwe mense ontmoet (bv. by pasiënte in die hospitaal gaan kuier, of by ʼn parkie waar daar ʼn ander groep kinders speel, ens.)

Familie fokus:

 • Maak ʼn lys van julle gunsteling plekke in julle gemeenskap. Waar was julle lanklaas gewees? Gaan saam as gesin na hierdie plek en gesels met die mense daar (bv. By ʼn restourant, tuisnywerheid, museum, ens.)

5. Ek glo aan die vergewing van sondes

Ons glo in die vergewing van sondes wat goeie nuus is! Maar dit beteken nie net dat God ons sondes vergewe het nie, maar ook dat ons mekaar se sondes moet vergewe. Dis nie altyd so lekker nie! God roep ons om mekaar se sondes te vergewe sodat ons in vrede met mekaar kan lewe.

Vertel:

 • Vertel van ʼn keer toe iemand jou vir iets moes vergewe. Hoe dit gebeur? Hoe dit gevoel toe hulle jou vergewe het?
 • Vertel van ʼn keer toe jy iemand moes vergewe? Hoe het dit gevoel? Was dit maklik gewees, of was dit moeilik?

Luister: Matteus 18: 21-35

Die plig om te vergewe

21Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?”

22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer. 23Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met ‘n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. 24Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. 25Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld betaal moet word. 26Die man het voor hom neergeval en gesoebat: ‘Gee my tog uitstel; ek sal u alles terugbetaal.’ 27Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf.

28“Toe daardie man buite kom, het hy een van sy medeamptenare raakgeloop wat hom net ‘n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg, en gesê: ‘Betaal wat jy skuld!’ 29 Sy medeamptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: ‘Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal.’ 30Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het.

31“Toe sy medeamptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle koning gaan vertel. 32Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: ‘Jou skurk! Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. 33Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?’ 34Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. 35“So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”

Dink:

 • Hoekom dink jy was die koning ontsteld toe hy gehoor het wat die amptenaar gedoen het?
 • Wat beteken hierdie teks vir ons, wie se sondes vergewe is deur God?

Doen:

 • Vat ʼn bakkie water en gaan sit iewers alleen of saam met ʼn vriend. Druk jou vingers in die water en maak ʼn kruis op jou vriend se hand daarmee, en sê: “Jy is vergewe!”

Bid:

 • Sê dankie vir die Here dat hy jou sondes vergewe het, en vra vir hom om jou te help om ander te vergewe

Tiener fokus:

 • Dink na oor die dag. Maak ’n lysie op ’n papier van elke keer wat jy iets gedoen het waarvoor jy vergifnis nodig het, maar ook elke ding wat iemand teenoor jou gedoen het. Bid oor elkeen van die sake op die lys. Soos jy oor elkeen gebid het, trek dit dood om jou daaraan te herinner dat God dit deur Jesus vergewe.

Familie fokus:

 • Vat ʼn bakkie water en gaan sit saam met jou gesin. Druk jou vingers in die water en maak ʼn kruis op mekaar se hande daarmee, en sê: “Jy is vergewe!”. Elkeen in die gesin moet ʼn kans kry om dit te doen

6. Ek glo aan die opstanding van die vlees en die ewige lewe

Ons ken die hashtags #YOLO (You Only Live Once) en #FOMO (Fear Of Missing Out). Daarmee sê ons dat daar net een lewe is en dat ons soveel as moontlik moet regkry en doen in hierdie een lewe. Volgelinge van Jesus glo egter aan ’n ewige lewe. ’n Die ewige lewe is ’n moeilike idee vir ons. Die manier hoe ons oor tyd dink, maak dat ons aan die lewe dink wat die vorm van ’n lyn aanneem. Die lyn het ’n beginpunt en ’n eindpunt. Ons kan nie ’n lewe verstaan wat nooit ’n einde het nie. ’n Lewe sonder einde maak dat ons nie met #FOMO hoef te lewe nie, want daar sal nog ’n kans wees om saam met spesiale mense spesiale geleenthede te hê. Ons hoef ook nie #YOLO te gebruik en ongeduldig soveel as moontlik ervaringe in hierdie leeftyd in te druk nie, want ons leef vir ewig saam met Jesus.

Vertel:

 • Het jy ’n “bucket list” van goed wat jy wil doen voor jy doodgaan? Wat is als op jou “bucket list”?

Luister: Johannes 5:19b-29 

Opstanding van die dooies

“Dít verseker Ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. 20Die Vader het die Seun lief en wys Hom alles wat Hy doen; en Hy sal Hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. 21Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie Hy wil. 22Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het Hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. 23Daarom moet almal die Seun eer net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

24“Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. 25Ek verseker julle: Daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe. 26Soos die Vader die lewe in Homself het, het Hy die lewe ook aan die Seun gegee om dit in Homself te hê. 27Hy het Hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is. 28Moenie hieroor verbaas wees nie: daar kom ‘n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29en sal uitgaan. Dié wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word.”

Dink:

 • Hoe laat Jesus se woorde jou voel? “28Moenie hieroor verbaas wees nie: daar kom ‘n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29en sal uitgaan…”
 • Wie is dood wat jy graag weer sal wil sien? Hoe laat die gedagte dat jy weer daardie mens(e) eendag sal sien jou voel?
 • Wat is die “vereistes” wat Jesus hiervoor gee?

Doen:

 • Wat sal jy graag saam met die mense in die lysie hierbo wil doen? Wat sal jy vir hulle wil sê? Skryf solank die notas van alles wat jy graag vir hulle wil sê wanneer jy hulle weer sal sien.

Bid:

 • Om vooruit te kyk na die ewige lewe is een van die onderdele van hoop. Vra vir die Here om jou te help om te glo in die ewige lewe.

Tiener fokus:

 • Die martelaars (mense wat vir hul geloof in Jesus doodgegaan het) van die vroeë kerk het met vrymoedigheid doodgegaan vir hul geloof, omdat hulle geglo het in die opstanding en die ewige lewe. Soek op die internet vir ’n paar voorbeelde van sulke stories. Op watter manier versterk hulle stories jou eie geloof in Jesus?

Familie fokus:

 • Haal ’n paar foto’s uit van familielede wat al oorlede is. Vertel vir mekaar wat van hulle beste eienskappe was, waarna julle uitsien om weer te ervaar.