You are currently viewing 1. Ek Glo

1. Ek Glo

Ons glo baie goed – ons glo die aarde is rond, ons glo die gras is groen en die lug is blou. Tog is die stelling “ek glo” nie net algemene feite wat ons verklaar nie, maar ‘n manier om vir ander mense te sê wie ons is. Ons oortuigings is ook ons manier van sin maak van lewe. Ons leef vanuit ons geloof, daarom moet ons belydenis (dit wat “ek glo”) en ons lewe ooreenstem.

Vertel:

Almal het Sunlight-seep en badkamers in hulle huis, maar as dit nie was vir William Lever, die stigter van Unilever, wat dinge verander het nie, sou ons vandag nog dalk nie badkamers in ons huise gehad het nie. William Lever was daarvan oortuig dat sy produk, Sunlight-seep, skoonmaak – daarom moet sy werknemers, hulle gesinne, en sy fabrieke daarvan getuig. William Lever het Port Sunlight vir sy werknemers laat bou – elkeen het ‘n huis gekry. In die voorportaal van elke huis was ‘n badkamer. Dit was die eerste keer dat badkamers binne in huise gebou is, sodat die werknemers hulself eers kan skoon maak, voordat hulle die res van die huis binne gaan. Hulle lewe is dus ‘n getuie van Sunlight-seep.

Luister: Jakobus 2:17-18

Leef jou geloof

17So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. 18Maar iemand kan miskien sê: “Die een het die geloof en die ander het die dade.” Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade.

Dink:

  • Wat beteken dit as ons sê: “Ek glo”?
  • Waarom sou jy sê noem Jakobus hier dat ons geloof deur ons dade uitgewys word?
  • Wat sou jy sê is die dade wat jy moet leef om jou oortuigings (jou “Ek glo”-belydenis) uit te leef?

Doen:

  • Skryf in twee sinne wat dit vir jou beteken as jy sê: “Ek glo”. Skryf neer wat jy min of meer elke dag doen en probeer kyk waar jy in jou dag jou “Ek glo”-belydenis kan uitleef.

Bid:

  • Praat met God oor jou geloof en jou lewe – vra vir God om jou te help om plekke in jou lewe te sien waar jy jou geloof kan uitleef.

Tiener-fokus:

  • Probeer jou “Ek glo” belydenis met ‘n vriend of vriendin by die skool te deel.

Familie-fokus:

  • Maak ‘n plakkers met die woorde “Ek glo” daarop. Plak dit op die Sunlight-seepbottel en ander seepbotteltjies in die huis, sodat dit julle van julle belydenis kan herinner elke keer wanneer julle skottelgoed of julle hande was.