5. Heilige Gees

  • Post author:
  • Post category:Bybel

Ons glo in ’n Drie-enige God, maar tog sukkel ons om hierdie Drie-eenheid te beskryf. Ons mag dalk probeer God opdeel in drie gelyke dele, waarvan die Vader, Seun en…

Continue Reading5. Heilige Gees