2. Kruisiging

  • Post author:
  • Post category:Jesus

Aan die hart van wat ons glo is die kruis van Jesus Christus. Ons glo dat Jesus se kruisdood volledig kom betaal het vir die sonde van die wêreld. Deur…

Continue Reading2. Kruisiging

3. Opstanding

  • Post author:
  • Post category:Jesus

Jesus se opstanding is die kern van ons geloof as Christene. Sonder dit het Jesus se kruisdood geen betekenis nie. Met Jesus se opstanding, word God se oorwinning oor sonde,…

Continue Reading3. Opstanding

4. Hemelvaart

  • Post author:
  • Post category:Jesus

Ons vier jaarliks Jesus se Hemelvaart, waar ons bely dat Jesus liggaamlik die wêreld verlaat het om ’n nuwe ewige woning vir ons by die Vader voor te berei. Hiermee…

Continue Reading4. Hemelvaart